La Font Nova

Situada a la primera zona urbanitzada que es va construir a Camprodon, el passeig de la Font Nova compta amb un camí arbrat, de fa més de cent anys, equipat amb bancs de pedra.
La Font Nova va íntimament lligada amb el record del Dr. Robert, americà, metge i polític catalanista, impulsor de l’estiueig a Camprodon.
A la paret circular de la font actual s’hi pot llegir la primera estrofa de la sardana “La Font Nova”, amb lletra de Valentí Planesas i música d’en Pere Quer.